Datum konání konference: 11. 6. 2021

hlavní program 9:00-18:00

večerní doprovodný program od 18:00 

 

Konference byla přenášena ON-LINE na FB profilu TUL

https://www.facebook.com/TUL.cz 

 

níže naleznete kompletní videozáznam

 

Technická univerzita v Liberci, Budova P

(posluchárna P100 a učebny P101 a P102), Komenského 314/2, Liberec V-Kristiánov, 460 01

Situace spojená s šířením infekce covid-19 mimo jiné ukázala nové problémy, s nimiž se vědci musí vyrovnávat, proměnu běžného rozměru jejich profese a výzkumného režimu, nebo využití originálních technologií k řešení pandemie. Tato multioborová konference pro odborníky v oblasti teorie vědy a technologií, vědce a výzkumníky, ale i širší veřejnost, se bude věnovat reflexi dopadu mimořádných situací na podobu vědy, výzkumu a vývoje, efektivnímu a odpovědnému rozhodování v nových výzkumných výzvách nebo etickým standardům vědeckého výzkumu v oblasti (nano)technologií. Cílem konference je především zmapovat hlavní společenské výzvy a etická dilemata v mimořádných situacích. Dále pak prohloubit regionální zkušenost z krize způsobené šířením infekce covid-19 o obecné poznatky z analýz teorie vědy (obecně ze společenskovědní a humanitní oblasti), a podnítit debatu o vztahu mezi společností a (nano)technologiemi.

 

Leták s programem konference naleznete zde.

Anotace příspěvků naleznete zde.

 

FOTOGALERIE zde.

 

8:30-9:00 Zahájení konference a představení projektu NanoEt

Miroslav Brzezina (rektor Technické univerzity v Liberci)

Jan Picek (děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické; Technická univerzita v Liberci)

David Václavík (vedoucí Katedry filosofie; Technická univerzita v Liberci)

Michal Trčka (řešitel projektu NanoEt; Technická univerzita v Liberci)

 

 

9:00-11:00

Jana Kneysová (Technická univerzita v Liberci; Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická)

Koronavirus a jeho vliv na vývoj ochranných prostředků v době pandemie: všeobecné blaho nebo ekonomický prospěch jedince?

Roman Tandlich (Technická univerzita v Liberci)

Bioeticka analyza vyroby vakcin JAR

 

Tereza Stöckelová (Sociologický ústav AV ČR)

...rozhovor na téma: Expertiza a politika v pan(dem)ické situaci 

 

11:00-11:30 přestávka na kávu

 

11:30-12:30 paralelně běžící workshopy:

Morální soud a kognitivní reflexe v době pandemie

...workshop o experimentální filosofii, výzkumu morálních intuic a výsledcích dotazníkových šetření: "Etika a koronavirus" a "Etika a koronavirus - druhá vlna"

Robin Kopecký (Centrum Karla Čapka; Přírodovědecká fakulta UK)

 

 

 

 

 

Nedostatkové zdroje v době pandemie

...workshop o alokaci nedostatkových zdrojů a výsledcích projektu Akademie věd ČR v rámci Programu Strategie AV 21: Nedostatkové zdroje v době pandemie

Martin Brabec (Filosofický ústav AV ČR; Technická univerzita v Liberci)

Jak instituce alokují nedostatkové zdroje (přednášková část)

Michal Trčka (Technická univerzita v Liberci; Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická)

Představení a první vyhodnocení výsledků interaktivního dotazníku

 

 

 

12:30-13:30 přestávka na oběd

13:30-14:00

Jana Jetmarová (Technická univerzita v Liberci; Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická)

Konečně jsem měla pocit, že to, co dělám, někomu okamžitě prospívá: využití nanomateriálů v krizové situaci na příkladu aktivit vědců na TUL

 

14:00-15:00 paralelně běžící panelové debaty:

 

Roušky s TULkou:

od výzkumu přes iniciativu TUL k průmyslové výrobě 

David Lukáš (Technická univerzita v Liberci)

David Svoboda (Technická univerzita v Liberci)

Antonín Ferdan (Lipo.ink - Liberecký podnikatelský inkubátor)

 

Chytrá karanténa optikou chytré epidemiologie:

o epidemiologickém šetření v době šíření COVID-19 a liberecké zkušenosti se systémem EpiGIS

Jana Prattingerová (ředitelka odboru protiepidemického KHS v Liberci)

Jiří Šmída (Technická univerzita v Liberci)

Vyzkoušejte si, jak funguje informační systém pro podporu epidemiologického šetření! (odkaz)

heslo platné v době trvání konference: n4n0.3t-c0v161s

Debatu je možné sledovat na YouTube Atlas 21 https://youtu.be/X3CtKx9bOCk

 

 

15:00-15:30 

Vladimír Ždímal (Ústav chemických procesů AV ČR) 

...rozhovor o chemii a fyzice aerosolů, šíření COVID-19 a prevenci v podobě ochranných respiračních pomůcek

 

15:30-16:00 přestávka na kávu

 

16:00-17:00 Panelová debata: Firmy a stát v době pandemie: výzvy nanotechnologického průmyslu ČR v době pandemie a role státu

Jiří Kůs (Asociace nanotechnologického průmyslu ČR)

Robin Čumpelík (v době první vlny šíření COVID-19 Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Martin Půta (hejtman Libereckého kraje)

 

 

17:00-18:00 Uzavření konference a závěrečná přednáška

Vít Bartoš (Technická univerzita v Liberci; Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická) a Michal Trčka (Technická univerzita v Liberci; Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická)

Debata o možnostech nanotechnologií: rozdílná ontologicko-systémová východiska a etické implikace

 

Závěrečná přednáška Víta Bartoše a Michala Trčky se dotýká jejich společné analýzy, která vedle jiného souvisÍ např. s tematikou biotechnologií, nanotechnologií v medicíně a otázkami spojenými s lidským vylepšováním. Z toho důvodu jsme jako večerní program:

 

od 18:00 Večerní program - promítání filmu (online i na místě): Human Nature (registrace ke shlédnutí online)

a předtočeného rozhovoru s filozofem Tomášem Hříbkem na téma etiky lidského vylepšování

 

 

 

V případě dalších dotazů kontaktujte: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Organizátoři

Pořádá

Katedra filosofie, Katedra chemie, Ústav nových technologií a aplikované informatiky (FP, Technická univerzita v Liberci)

 

Organizátoři

Michal Trčka, David Svoboda, Jana Klapková

Další spolupracovníci

Lukáš Zedek, Ivana Cvrčková, Stanislava Exnerová, Denisa Brokešová, Lukáš Jadviščok, Jana jetmarová, Vít Bartoš, Vratislav Žabka

 

Technické zajištění online přenosu

Marián Lamr, Přemysl Svoboda, Pavel Tyl, Stanislav Miler

 

Fotky a předtočené video s T. Hříbkem

Miroslav Halada

 

Propagace

Roman Valeš, Jana Klapková, Michal Trčka (děkujeme Českému rozhlasu Plus a moderátorovi Davidu Hamrovi za reportáž o konferenci)

 

Střih

Ondřej Michal (závěrečné video), Stanislav Miler (online přenos)

 

Moderátoři

Michal Trčka, David Svoboda, Jana Jetmarová, Jana Klapková

 

Hudba - znělka projektu NanoEt

Roman Rakowski

 

Občerstvení 

VegWay, DOK pražírna Nordbeans